Bu sitenin tarayıcınız için sınırlı desteği vardır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

Sadece ebülten abonelerine özel, ilk siparişte geçerli %10 indirim Kupon kodu: LUCE10

2000 TL ve Üzeri Siparişlerde Ücretsiz Kargo!

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

LUCE ORGANIK GÜZELLİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Luce Rituals”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Luce Rituals olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, silinmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, www.lucerituals.com web sitemizin üzerinden online olarak ve şirketimiz aracılığı ile fiziken toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. 4.Gazeteciler Sitesi A26/6 Blok No: 159 Beşiktaş / İstanbul” adresinde mukim Luce Rituals tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 1. Luce Rituals Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Şirketimiz özel nitelikli kişisel veri işlememekte ve toplamamaktadır. Sizlerin de bu hususa hassasiyetle yaklaşarak sitemiz aracılığıyla özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica ediyoruz. Web sitemiz aracılığı ile özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde politikamız gereği derhal imha edeceğimizi bildiririz. Kredi ve banka kartı bilgileriniz şirketimiz sunucularında tutulmamaktadır. Tüm işlemlerin web sitemiz arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Müşteri

 1. Kimlik

 

 1. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
 2. İletişim

 

 1. Pazarlama Bilgisi

 

 1. Müşteri İşlem

 

 

 

 1. İnternet Sitesi Hizmetleri Kapsamında İşlem Güvenliği Bilgisi

 

 1. Hukuki İşlem

 

 

 1. Diğer
 1. Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi

 

 1. CCTV Kamera Kayıtları

 

 

 1. Adres, E-posta, Telefon

 

 1. Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

 

 1. Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN ve banka Bilgileri (Para İadesi Gerekli Olduğunda), Çağrı Merkezi Kayıtları, Alışveriş detayları (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları)

 

 1. IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi

 

 

 

 

 1. Uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri

 

 1. Fotoğraf, video görüntü (Web sitesi veya uygulama üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin tutulan kayıtlarda fotoğraf veya video görüntü yüklenmesi aranmamakta ve kabul edilmemektedir. Fotoğraf ve/veya video görüntü şeklindeki kişisel verilerin kaydı sadece mağaza/mağazalar ile organizasyon alanlarında saç, makyaj, kesim, bakım vb. hizmet alımı yapan müşteriler için geçerlidir ve açık rızaya tabidir (bknz. m.3/b.)

 

Ziyaretçi

Fiziksel Mekân Güvenliği

CCTV Kamera Kayıtları

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

İşlem güvenliği verisi, tarayıcı bilgisi, IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Log Kayıtları, İnternet Şifre Parola Bilgisi vb.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Müşteri/Ziyaretçi/Çevrimiçi Ziyaretçi olarak kişisel verileriniz, satış sözleşmesinin ve/veya hizmetin ifası kapsamında taleplerinizi karşılanması, kanun gereği ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülük ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi, web sitesi üzerinden alışveriş yapmanızın sağlanması, mesafeli satış sözleşmesi veya alacağınız hizmetten kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, saklama ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet/satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, işyerinin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla işyeri içerisindeki açık alanların görüntü kaydı alınması, alışverişinize ilişkin olarak gerekli olması halinde sizinle iletişime geçilmesi, sözleşmenin ifası için anlaşmalı kargo şirketleri ile paylaşılması, interaktif müşteri programlarının yönetilmesi, kampanyalarla ilgili bilgi vermek üzere pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve pazarlama, reklam amaçlı iletişim kurulması, sosyal medya veya web sitesi üzerinden paylaşım yapılması, hakların tesis edilmesi, korunması ve kullanılması ve istatistiki bilgi toplanması amaçlarıyla  işlenmektedir.

Luce Rituals, kişisel bilgilerinizi, istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında kullanabilir. Ancak, bu istatistikler size ait kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyecektir.

 1. Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayalı İşleme

www.lucerituals.com  aracılığıyla vereceğiniz siparişler veya doğrudan şirketimiz üzerinden alacağınız hizmetler çerçevesinde adınız, soyadınız, adresiniz, e-postanız, telefon numaranız ve sair iletişim bilgilerinize ilişkin işleme, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, tüketici ve vergi mevzuatından kaynaklanan hukuki sebeplerle, KVKK’nun 5/2 (a), (c), (ç) ve (e) maddesi kapsamında sırasıyla  kanun gereği, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve şirketin hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması için gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

Şirket adresinde alınan kamera kayıtları ise şirketimizin güvenlik nedeniyle meşru menfaatinin korunması zorunluğu sebebiyle KVKK madde 5/2 (f) hükmüne dayanılarak işlenmektedir.

Hukuka uygunluk sebeplerine dayanan söz konusu işleme rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

 1. Açık Rızaya Dayanan Veri İşleme

Şirketimiz adınızı, soyadınızı, elektronik posta adresi, cep telefonu ve adres bilgilerinizi, fotoğraf ve video kaydınızı, yeni ürünler ve kampanyalar ile ilgili bilgilendirmede bulunmak ve reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, size sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılabilmesi amaçlarıyla ancak KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanarak işlemektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerinizi, ürün ve hizmetleri için reklam ve pazarlama hizmeti almak üzere tedarikçilerine aktarabilir. Bu aktarım KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onayınıza dayanarak dayanmaktadır.

Kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amacıyla işlenmesi ve üçüncü şahıslara aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Rızanızı geri aldığınız takdirde kişisel verileriniz sizinle iletişime geçmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla kullanılmayacak, şirketimiz tarafından onayınızı geri almanızı müteakip silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Müşterilere ait kişisel veri niteliğindeki fotoğraf ve/veya video görüntülerin alınması, bunların sosyal medya üzerinden paylaşılması ve saklanması, müşterinin onayına ve açık rızasına tabidir ve bu veriler KVKK madde 5/1 hükmüne dayanılarak işlenmektedir. İşbu uygulama sadece saç, makyaj, kesim, bakım vb. hizmet alımı yapan müşteriler için geçerlidir. Açık rıza ve onay Luce Rituals tarafından hizmet öncesi fiziki ortamda yazılı olarak alınmaktadır. Fotoğraf ve/veya video görüntüleri şeklindeki kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve sosyal medya ile web sitesi üzerinden paylaşılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Bu husustaki açık rızanızı geri almanız halinde, fotoğraf ve videolarınız, onayınızı geri almanızı müteakip silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım.  Kişisel Verileriniz, talep edilen ürünlerin teslimi ve hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, vergi dairesi, bankalar, iş ortakları, şirket içerisinde ilgili birimler, şirketimizin kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavir, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarılabilir.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nın 8/2(a) hükmünün atfıyla 5/2 (a) uyarınca kanun gereği zorunlu olması ve/veya 5/2(c) uyarınca sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde, 5/2(ç) uyarınca hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 5/2/(e) uyarınca şirketimiz haklarını tesis, koruma ve kullanması bakımından gerekli olması halinde yurt içerisinde yukarıda belirtilen üçüncü kişilere açık rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılmaktadır.

Açık Rızaya Dayanan Aktarım. Müşterilere ait kimlik, iletişim gibi kişisel veriler ile fotoğraf ve video gibi kişisel veriler sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi, yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmalarının yapılabilmesi ve tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla şirketimizin tedarikçilerine/üçüncü kişilere KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık rızaya dayanılarak aktarılabilmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerinin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususunda verdiği rızayı her zaman geri alabilir.

Web sitemizde Shopify alt yapısı kullanılmaktadır. Bu alt yapının serverlarının yurtdışında bulunması sebebi ile bu platformdan alışveriş yapmanız kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı anlamına gelebilecektir. Eğer aktarıma açık rızanız yok ise web sitemize üye olmamanızı ve/veya alışveriş yapmamanızı tavsiye ederiz. Müşterilere ait üyelik veya alışveriş esnasında sisteme girilen ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, adres, şifre, doğum tarihi ve elektronik posta adresi verileri tedarikçilerine/üçüncü kişilere mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 9/1 maddesi uyarınca açık rızaya dayanılarak aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı veya elektronik olarak; bu kanalları kullanarak sizlere hizmetlerimizi tanıtmak ve sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Müşteri kişisel verileri, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin açık rızasıyla” ya da “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veri niteliğindeki fotoğraf ve/veya video görüntülerin alınması, bunların sosyal medya üzerinden paylaşılması ve saklanması ve sosyal medya ile web sitesi üzerinden paylaşılması hususundaki açık onayınız Luce Rituals tarafından hizmet öncesi fiziki ortamda yazılı olarak alınmaktadır.

Ziyaretçi kişisel verileri, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, etkinlik alanları, giriş bekleme alanı hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmakta ve işlenmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verileri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve KVKK’nun 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Silinmesi

Şirketimiz, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Kişisel verileriniz, silinmesini talep etmediğiniz takdirde, yasalar göz önüne alınarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  www.lucerituals.com adresinde yer alan başvuru formunu kullanarak “Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. 4.Gazeteciler Sitesi A26/6 Blok No: 159 Beşiktaş / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KKVK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@lucerituals.com adresine iletebilirsiniz. 

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

 

 

“VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ”

 

Sepet

Satın alınabilecek başka ürün yok